language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

QC Officer

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Carry out the quality inspection elevator, escalator at site before handover to service.
 • Making report quality inspection elevator, escalator
 • Making standard, document relating quality control
 • Other tasks assigned by manager
 • Tiến hành kiểm tra chất lượng thang máy, thang cuốn tại công trường trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư, cho Bộ phận dịch vụ bảo trì.
 • Lập báo cáo kiểm tra chất lượng thang máy, thang cuốn.
 • Làm tiêu chuẩn, tài liệu liên quan đến kiểm soát chất lượng.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi người quản lý

Job Requirement

Have knowledge & experience in Electric, mechanical, esp. Elevator, escalator

Can reading drawing,

Fast learning, responsible, friendly

Tốt nghiệp đại học ngành Cơ điện, Cơ điện tử

Ưu tiên có kinh nghiệm, kiến thức mảng thang máy, thang cuốn.

Học hỏi nhanh, làm việc có trách nhiệm và thân thiện

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

Company size: 100-499
Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam (HETCV) là liên doanh giữa Công ty Thang Máy Hyundai (Hàn Quốc) và Tập đoàn Thành Công, được chính thức thành...Detail

People who applied to this job also applied to:

QC Officer

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts