About us

CÔNG TY TNHH MTV ZETTLER VIỆT NAM

Employment Information

QC - QA Senior Engineer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 Years

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 30,8 Tr - 39,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

$ 13,2 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Oppermann Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Long An

The Caterers

$ Over 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Square Roots

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Long An

J&T Express

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

VIVA CACA JOINT STOCK COMPANY

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Long An

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh