About us

AkzoNobel Vietnam

Employment Information

QC Technician/Nhân Viên Kiểm Định Chất Lượng (Working at Nhơn Trạch)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Chemical Eng. , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 - 3 Years

AkzoNobel Vietnam

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai

Summit Polymers Vietnam Co Ltd.

$ Competitive

  • Dong Nai

AkzoNobel Vietnam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Scansia Pacific

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ Competitive

  • Dong Nai

KOVA Trading – KOVA Group

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Dong Nai