About us

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Employment Information

QS Engineer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Civil / Construction
Experience 5 - 7 Years

MegaCEO

$ 22 Mil - 28,6 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÔNG HÀ

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam

$ Competitive

  • Bac Ninh

First Alliances

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi | Vinh Phuc

First Alliances

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Ha Nam

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

  • Bac Ninh

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam

$ Competitive

  • Bac Ninh

First Alliances

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Bac Ninh

Talent Trader Vietnam

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Bac Ninh

First Alliances

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Bac Ninh | Hung Yen | Vinh Phuc