• Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  08/07/2021

Job Description

- Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất

- Xử lý bất thường sản phẩm, phân tích và đưa ra đối sách cải thiện

Job Requirement

-          Xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm

-          Nghiên cứu, phát tiển hệ thống quản lý chất lượng lưu trình và sản phẩm

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback