About us

Synopsys Vietnam

Employment Information

Quality Audit Engineer, I

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Electrical / Electronics , IT - Hardware / Network

Văn Phòng Đai Diện Olympia Tools International, Inc Tại TP.HCM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Jabil Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

  • Dong Nai | Ho Chi Minh

Synopsys Vietnam

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty Global Sales Group

$ 19,8 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 24 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh