About us

First Alliances

Employment Information

Quality Control (Nylon jacket) (Can Tho) (ID: 456309)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 10 Years

Location

Can Tho

First Alliances

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Can Tho

Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh

$ Competitive

  • Can Tho

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Can Tho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 16 Tr - 20 Tr VND

  • Can Tho

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Can Tho

Best HR Solution - Best HR Solution Company Limited

$ Competitive

  • Can Tho

Công ty TNHH Minh Long I

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Can Tho

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ NỮ HOÀNG

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Can Tho

Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh

$ Competitive

  • Can Tho

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Can Tho