About us

MegaCEO

Employment Information

Quality Engineer | Kỹ Sư Chất Lượng (Automotive, LN9482)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 800 USD
Deadline to apply 05/06/2021
Industry Electrical / Electronics , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 3 Years

Location

Hai Phong

Hai Duong

Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ JAPAN LINK

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Hai Phong

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ba Ria-VT | Quang Ninh

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan | Quang Ninh

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ba Ria-VT | Quang Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi | Hai Duong

Công ty TNHH An Tín Hải Phòng

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen | Hai Phong | Vinh Phuc

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan | Quang Ninh

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Hai Phong