• Experience

  1 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Location

Ho Chi Minh

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả công việc/ Job Description:

 1. Tóm tắt công việc/ Job Summary:

 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng cách thực hiện kiểm tra, đo đạc, thu thập thông tin kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

 • Control quality of product before ship by inspecting, measuring, collecting technical information, assure product quality meet requirement.

 • Theo dõi giám sát và đảm bảo chất lượng quy trình bao bì, đóng gói, đóng kiện sản phẩm.

 • Supervise and assure quality of product during wrapping, crating process.

 • Lưu giữ kết quả kiểm tra, hệ thống hóa dữ liệu, tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả kiểm tra.

 • Record inspection results, summary and analyze data.

 • Lập các hướng dẫn cho việc kiểm tra, danh mục kiểm tra chất lượng.

 • Making work instruction, quality checklist for inspection.

 1. Nhiệm vụ & Trách nhiệm/ Essential duties & Responsibilities:

 • Tham gia lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và biểu mẩu kiểm tra cho từng dự án.

 • Participate in creating “Quality control plan” and checksheet for each project.

 • Nhận và thu thập tất cả các thông tin kỹ thuật từ dự án: DFM, BOM, bản vẽ, datasheet, hướng dẫn lắp ráp, yêu cầu từ khách hàng.

 • Collect & get all technical information: DFM, BOM, drawing, datasheet, assembly SOP, customer’s requirement/specification.

 • Thực hiện kiểm tra, ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra thử nghiệm vào phiếu kiểm tra, phiếu đánh giá chất lượng

 • Inspect and record result to checksheet, form.

 • Thống kê, phân tích & báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra & thử nghiệm.

 • Summary, analysis & report for inspection & testing results.

 • Thực hiện kiểm tra quy cách đóng gói máy hoàn thiện, danh sách phụ kiện gửi kèm, chụp hình (do GES hoặc bên thứ ba đóng gói).

 • Do visual check how to do packing of finished machine (by GES or Third party) & spare part list (shipping list) including & record pictures.

 • Viết hướng dẫn hướng dẫn cách kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

 • Make work instruction (WI) of test, work instruction of using measuring equipment.

 • Lập báo cáo Không phù hợp & đề xuất phương án xử lý gửi cho các bên liên quan.

 • Make non-conforming report, give solution & inform to relative department.

 • Hệ thống hóa và theo dõi, phân tích lỗi phát sinh trong quá trình kiểm tra và sản xuất.

 • Record & analyze inspection data & non-conformance in tracking file/log

 • Cập nhật danh sách tài liệu và các hồ sơ nội bộ (phiếu ghi chép kết quả đo, phiếu nội hiệu chuẩn).

 • Update the list of documents and internal records (measurement result, internal calibration data).

 • Xem xét & cập nhật các yêu cầu đặc biệt trong bản vẽ nguyên vật liệu, cụm lắp ráp vào phiếu ghi chép kiểm tra.

 • Review/update the special requirements in the drawings of materials, assembly on the checklist.

 • Vận hành các thiết bị đo kiểm: máy đo 3 chiều, kính hiển vi, máy phân tích logic điện, thước đo, đồng hồ đo và các dụng cụ/thiết bị kiểm tra khác.

 • Use measuring equipment: CMM, Microscope, Oscilloscope, Caliper, Multimeter, and other inspection tool/equipment.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm/trưởng phòng kiểm tra chất lượng.

 • Other assignment as assign from QA Leader/Manager.

Job Requirement

 1. Trình độ/ Education
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Cơ điện tử, Điện - Điện tử, Tự động hóa.
 • Bachelor of Engineering in Mechatronic, Electrical – Electronic, Automation
 1. Kinh nghiệm/ Experience
 • Kinh nghiệm sử dụng, vận hành dây chuyền sản xuất, máy móc tự động hóa.
 • Experience in operating automation line/machine.
 • Trên 01 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất, công ty đa quốc gia
 • Over 01 years of work experience at MNC Manufacturing.
 1. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills
 • Kỹ năng (Skill)
  • Giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.
  • Good communication, problem solving & teamwork
  • Đọc bản vẽ và các bản vẽ kĩ thuật tiếng Anh.
  • Technical drawing reading.
  • Sử dụng thành thạo MS office, phần mềm đồ họa (Auto Cad, Solidwork)
  • Ability to use MS office, engineering software (auto CAD, Solid work)
  • Thành thạo trong việc làm báo cáo, các bài thuyết trình.
  • Ability to make reports, presentations.
 • Hiểu biết (Knowledge)
  • Có kiến thức và khả năng sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra
  • Have knowledge, ability using measurement equipment/tool
  • Hiểu biết về dây chuyền sản xuất tự động hóa, robot, …
  • Have knowledge about automation line, robot, …
  • Hiểu biết tiêu chuẩn ISO 9001, và các công cụ quản lý chất lượng.
  • Have knowledge about ISO9001, and quality tools.
 • Khả năng xã hội: (Society capability)
  • Tự tin, chân thật, cởi mở, năng động, kỹ năng giao tiếp khá; tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, có tinh thần hợp tác tốt, có khả năng làm việc theo nhóm đạt hiệu quả.
  • Confident, honest, open mind, active, good communication, meticulous, careful working, good cooperation, effective teamwork.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Kyanon Digital

$ 11 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Cao Ốc Chung Cư Nozomi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Jabil Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Getabec Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh
Feedback