language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quận 1 _ Nhân viên kinh doanh cum Phiên dịch (tiếng Nhật N2) _ 13252TH

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Job Description

- Gặp gỡ khách hàng Nhật Bản
- Phiên dịch cho công nhân trong nhà máy
- Các nhiệm vụ khác
- Quản lý lịch trình
- Đăng ký cuộc hẹn
- Tiếp nhận điện thoại
- Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

- Trình độ tiếng Nhật N2
- Tiếng Anh giao tiếp (email)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 34
  • Gender: Female
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

Quận 1 _ Nhân viên kinh doanh cum Phiên dịch (tiếng Nhật N2) _ 13252TH

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts