language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quận 1 _ Tổng vụ nhân sự ( Tiếng Nhật N2) _ 17288KC

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 25/02/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Employee Shuttle Service
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Các nhiệm vụ trong văn phòng
- Hỗ trợ Kế toán
- Hỗ trợ phiên dịch cho quản lý người Nhật

Job Requirement

- Tiếng Nhật N2, tiếng Anh cơ bản
- 1 năm kinh nghiệm tổng vụ nhân sự
 

More Information

  • Age: 21 - 29
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

Quận 1 _ Tổng vụ nhân sự ( Tiếng Nhật N2) _ 17288KC

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Employment Information

Quận 1 _ Tổng vụ nhân sự ( Tiếng Nhật N2) _ 17288KC

Location