About us

Công ty TNHH Workport Vietnam

Employment Information

[Quận 1] Kế toán tổng hợp cho tập đoàn lớn về sắt thép của Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 650 - 1.000 USD
Deadline to apply 15/06/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

HRnavi Joint Stock Company

$ 24,2 Tr - 39,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

HRnavi Joint Stock Company

$ 19,8 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

HRnavi Joint Stock Company

$ 19,8 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 27 Tr - 32 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Dập Kim Loại Ngân Quang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

MẮT BÃO CORPORATION

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH THANH TUẤN

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh