About us

NBV - Người Bạn Vàng

Employment Information

[Quận 10] - Giao Dịch Viên - Có Đào Tạo (Cty Thành Viên PNJ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 18/01/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service
Experience 0 - 1 Years

Location

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh