About us

NBV - Người Bạn Vàng

Employment Information

[Quận 12] - Giao Dịch Viên - Có Đào Tạo (Cty Thành Viên PNJ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 16/06/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service
Experience 0 - 1 Years

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh