From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quận 1_Nhân Viên HR/GA - ID12832TQ

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 11/09/2018

Employment Information

Job Description

<Chú ý>
1. Hiện tại, chúng tôi chưa có vị trí tương đương
2. Trước tiên sẽ làm việc trong phòng GA, sau đó sẽ được giao các nhiệm vụ như bảng mô tả bên dưới
3. KHÔNG cần tiếng Anh, KHÔNG cần bằng cử nhân

<Mô tả công việc>
1. Tuyển dụng
- Đăng tuyển các vị trí lên trang web tuyển dụng
- Lập danh sách ứng cử viên
- Tổ chức và tham dự một số cuộc phỏng vấn
- Xây dựng mối quan hệ với một số trường đại học, cao đẳng để có được ứng cử viên
- Liên hệ với cơ quan nhân sự
- Báo cáo kế hoạch tuyển dụng hàng năm

2. Đào tạo nội bộ sau khi tham gia
- Định hướng cho nhân viên mới
- Lập kế hoạch đào tạo hàng năm
- Hỗ trợ nhân viên người Nhật Bản mới tìm kiếm căn hộ

3. Hỗ trợ công việc chung
- Lương bổng
- Bảo hiểm xã hội
- Hợp đồng lao động
- Nhiệm vụ khác liên quan

Job Requirement

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng 
- Có mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng

<Phúc lợi>
- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn
- Các trợ cấp khác theo phúc lợi của công ty
- Trợ cấp ngoại ngữ
 

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

Quận 1_Nhân Viên HR/GA - ID12832TQ

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts