About us

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Employment Information

Quận 3 _ Quản lý nhà hàng Nhật Bản _ Tiếng Nhật N3-N2 _ 18368MG

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/12/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Executive management , Restaurant / Hotel
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 28 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh