About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Quận 3]- Nhân viên bộ phận quảng cáo biết tiếng Nhật ( N3-N2)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 350 - 1.000 USD
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Advertising / PR / Communications

Location

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 17 Tr - 28 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 28 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 41 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 23 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh