Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quận 3_ Admin Staff (Dist 3, tiếng Nhật N2, lương tốt)_ 14526LT

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 13/12/2018

Employment Information

Job Description

*****Lợi ích & phụ cấp*****

- Kiểm tra sức khỏe
- Có cơ hội làm việc tại Nhật Bản
- Sự kiện xây dựng nhóm hàng tháng
- Hai lần trả tiền sửa đổi trong một năm (tháng Tư và tháng Mười)
- Tiền thưởng Tết cơ bản (trả 2 lần riêng. 50% vào tháng 7, 50% vào tháng 1)
- 100% lương của thời gian quản chế
- Bảo hiểm: SI, HI và UI theo quy định của pháp luật lao động.
- Chuyến đi công ty hàng năm
- Hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ (cầu lông, bóng đá)

***** Mô tả công việc *****

- Hỗ trợ quản lý trong các công trình kế toán.
- Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc văn phòng trong văn phòng của chúng tôi.
- Hiểu về lĩnh vực nguồn nhân lực
- Hỗ trợ tuyển dụng

Job Requirement


<Must>
- Japanese (N2 level)
- Female
- At least 3 years of work experience in relevant areas of HR, GA and accounting
- Who can handle accountant task (At least 3 years experience)

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

Quận 3_ Admin Staff (Dist 3, tiếng Nhật N2, lương tốt)_ 14526LT

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts