About us

Công Ty TNHH Response Việt Nam

Employment Information

QUẢN ĐỐC CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN (TÂN UYÊN - BD)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Manufacturing / Process , Wood
Experience 5 - 10 Years

Casumina

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Talent Trader Vietnam

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Binh Duong

Casumina

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Suntory PepsiCo

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28,6 Tr - 33 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28,6 Tr - 33 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 19,8 Tr - 22 Tr VND

  • Binh Duong