Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quản Đốc Nhà Máy May Mặc

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Xây dựng quy trinh sản xuất:
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm…
- Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để nhân viên cấp dưới, công nhân được biết để thực hiện.

Lập Kế hoạch sản xuất:

- Căn cứ kế hoạch tổng thể được giao, quản đốc tiến hành lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo phải đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ, chất lượng. ( từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.)
- Căn cứ tình hình sản xuất thực tế, phối hợp phòng nhân sự tuyển dụng thêm lao động nếu cần thiết.
- Thông báo kế hoạch sản xuất để quản lý và công nhân được biết.

Triển khai kế hoạch sản xuất:
- Tổ chức phân công công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trong ca sản xuất.
- Hướng dẫn, đôn đốc quản lý và công nhân làm việc đảm bảo theo đúng quy trình công nghệ, đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
- Cân đối năng lực sản xuất giữa các chuyền, chủ động đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất.
- Chịu trách nhiệm với cấp trên về tình hình, tiến độ sản xuất và chất lượng hàng hóa
Quản lý máy móc thiết bị hàng hóa:
- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm… thuộc xưởng sản xuất do mình phụ trách.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho bộ phận liên quan xử lý để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất.
- Đề xuất việc mua các thiết bị mới thay thế cho các máy móc, thiết bị không còn sử dụng được.
- Đảm bảo nguyên phụ liệu, hàng hóa được sắp xếp đúng nơi quy định, không bị hư hỏng

Đào tạo nhân sự:
- Tiến hành lựa chọn và đào tạo các nhân viên QC, tổ trưởng, kỷ thuật trong xưởng sản xuất.

Công việc khác:
- Xây dựng và duy trì môi trường làm việc theo quy định 5S.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp của Quản lý và công nhân trong xưởng.
- Phổ biến cụ thể những chính sách, quy định mới của công ty cho công nhân được biết.
- Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân và trình lên cấp trên xem xét.
- Quản lý giám sát toàn bộ hoạt động của nhà máy
- Làm các báo cáo công việc định kỳ theo quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương và hoạt động trong ngành may mặc

More Information

 • Age: 30 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

www.anphuoc.com.vn

Để tìm hiểu thêm về công ty chúng tôi vui lòng truy cập: www.anphuoc.com.vn

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Quản Đốc Nhà Máy May Mặc

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts