About us

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

Employment Information

Quản đốc Phân xưởng Cơ điện – Động lực

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 08/04/2023
Industry Food & Beverage (F&B) , Electrical / Electronics
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Quang Ninh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Quang Ninh

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Quang Ninh | Hai Phong

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Hai Phong | Hai Duong | Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Ninh