language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quản Đốc Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Harada Industries Việt Nam
Updated: 24/05/2018

Employment Information

Job Description

  • Thiết lập kế hoạch sản xuất theo dõi kế hoạch giao hàng

Job Requirement

  • 01 nam hoặc nữ (từ 25 đến 40 tuồi)   
  •  Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng
  • Nói tiếng anh lưu loát (đặt biệt thông tin qua mail) hoặc tiếng Nhật (3Kyu)
  •   Có kinh nghiệm về quản lý kế hoạch sản xuất tối thiểu 3 năm
  •   Có kĩ năng sử dụng Microsoft office như Word, Excel…

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Harada Industries Việt Nam

Công ty TNHH HARADA VIỆT NAM là Công ty với 100% vốn của Nhật chuyên sản xuất về anten dành cho xe hơi và cáp mở rộng... Các sản phẩm của Công ty được...Detail

Quản Đốc Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Harada Industries Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts