About us

Nhà máy TECOMEN

Employment Information

Quản đốc sản xuất (Nhà máy Tecomen)

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Manufacturing / Process
Experience 3 - 5 Years

Nhà máy TECOMEN

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Công nghệ Tecomen

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ 39,6 Tr - 55 Tr VND

 • Hung Yen

Nhà máy TECOMEN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 66 Tr - 88 Tr VND

 • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 14 Tr - 20 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ Competitive

 • Hung Yen

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 19,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hung Yen | Hai Duong | Ha Noi

MegaCEO

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi | Hung Yen | Ha Nam