About us

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Employment Information

Quản Đốc Sản Xuất (Sơn, Định Hình, Lắp Ráp, Đóng Gói)- Tân Uyên, Bình Dương

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Manufacturing / Process , Wood , Interior / Exterior
Experience 2 - 10 Years

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong