Location

Hung Yen

 • Salary

  8 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  31/07/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch sản xuất cho toàn bộ nhà máy đảm bảo đúng tiến độ đặt hàng

- Sắp xếp phân bổ công việc cho từng vị trí sao cho hiệu quả

- Kiểm tra giám sát các quy trình sản xuất đảm bảo đúng quy trình,

- Hạn chế hao hụt vật tư

- Quản lý đôn đốc công nhân đảm bảo năng suất đề ra

- Chịu trách nhiệm giám sát đầu vào đầu ra sản phẩm

Job Requirement

Có kinh nghiệm quản lý sản xuất từ 3 năm trở lên

Biết cách lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo kế hoạch

Kỹ năng quản lý 

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

More Information

 • Age: > 25
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback