language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Kênh MT) - Area Sales Manager_MT

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Updated: 09/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đề ra và thống nhất những mục tiêu rõ ràng phù hợp với mục tiêu của công ty đối với từng vị trí nhân viên bán hàng ( sản lượng, doanh số, phân phối…)/ Propose and unify specific targets in alignment with objectives of company for each store staff ( output, sales, distribution...
- Đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu tại những cuộc họp hàng tuần /tháng và lên kế hoạch hành động thích hợp, kịp thời nhằm đạt mục tiêu/ Assess the process of realizing objectives in weekly/ monthly meetings and plan appropriate, timely actions to achieve targets.
- Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch ( sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày/ chi phí khuyến mãi …) đến từng khu vực./Responsible for reasonably allocating targets, plan ( output/ sales/ visual merchandising/ coverage, promotion cost... in each area.
- Thực thi hệ thống theo dõi, kiểm tra và đánh giá năng suất hiệu quả thành tích nhân viên ( V-sales academy, PA, MBO ) nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên/ Implement the system of tracking, checking and assessing staffs’ performance, effectiveness ( V-sales academy, PA, MBO) with a view to improve and enhance working effectiveness of staffs.
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, sản lượng, độ phủ…/Ensure achieve proposed targets, plans about sales figures, output, coverage...
- Đảm bảo sự vận hành của hệ thống báo cáo của các hệ thống siêu thị / Ensure the operation of report system of Supermakets /
- Phản hồi các thông tin tại khu vực cho quản lý trực tiếp/ Update information of maket and competitors to Line Manager regularly

Job Requirement

-Tốt nghiệp Đại Học/ BA
- Ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Ngoại thương/ Prefer Business Administration, Economics and Foreign Trade.
- Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng kênh siêu thị ./ Preferred have 2 years experience in sales management of supermarkets channels.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

www.thmilk.vn
Tập đoàn TH được thành lập với sự tư vấn tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Bên cạnh việc kinh doanh các dịch vụ tài chính và các hoạt...Detail

Similar jobs

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Kênh MT) - Area Sales Manager_MT

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts