language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://ttcedu.vn/

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu)  với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục, cộng với sự tin tưởng của quý phụ huynh,... Detail

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Employment Information
 • Work location

  Ho Chi Minh

 • Job level

  Manager

 • Industry

  Education /Training

 • Job type

  Permanent

 • Age

  25 - 50

 • Salary

  20,000,000 - 25,000,000

 • Deadline to apply

  30/09/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Giám sát việc quản lý và triển khai kế hoạch hành động :

a. Giám sát các Khối, Phòng, Ban trong công tác lập, triển khai thực hiện theo Nghị quyết HĐQT, chỉ đạo của TGĐ

b. Giám sát công tác quản lý hoạt động Khối, Phòng, Ban phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ Công ty

2. Hoạch định công tác quản lý chất lượng trường học :

a. Nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu quản lý chất lượng và chính sách quản lý chất lượng các sản phẩm, dịch vụ toàn Hệ thống

b. Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng cho các Đơn vị trong Công ty

3. Tổ chức thực hiện quản lý chất lượng trường học:

a. Thực hiện công tác quản lý chất lượng

- Kiểm soát tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động của Công ty:

 • Kiểm tra việc bảo vệ, quản lý, phân phối sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, tài sản…)
 • Kiểm tra hoạt động của các Đơn vị trong Công ty

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình nghiệp vụ của Công ty :

 • Lập kế hoạch kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ; việc chấp hành các Chính sách, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và chỉ đạo của TGĐ
 • Tổ chức triển khai thực hiện kiểm soát theo kế hoạch hoặc theo nhu cầu thực tế phát sinh

- Đánh giá và lập báo cáo tình hình kiểm tra, kiểm toán, giám sát, phúc tra và đề xuất các kiến nghị theo quy định

- Tư vấn các vấn đề tài chính kế toán ngoài phạm vi các cuộc kiểm toán: tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống tài khoản, chính sách kế toán, các chỉ tiêu tài chính phục vụ cho công tác đánh giá, phần mềm kế toán, các văn bản pháp lý có liên quan và quy định nội bộ kế toán, …

b. Tham mưu cho TGĐ trong công tác hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, quản lý rủi ro Công ty

 • Đánh giá và tham mưu cho TGĐ về tính đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm từ khâu thiết lập, kiểm soát và giám sát về hoạt động tài chính và các hoạt động khác theo cơ cấu tổ chức của Công ty

 • Thường xuyên thông báo các vi phạm về gian lận, công bố thông tin và việc tuân thủ pháp luật của Công ty đến TGĐ

c. Đại diện cho Công ty trước các tổ chức chứng nhận, đánh giá bên ngoài liên quan đến công tác quản lý chất lượng

4. Cải tiến công tác quản lý chất lượng trường học :

a. Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các Đơn vị chuyên môn trong Công ty triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, góp phần vào việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục

b. Tổ chức và tham gia các hoạt động, khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng quản lý chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của Hệ thống

c. Thu thập tài liệu và tổ chức các cuộc họp, các chuyên đề nhằm đưa ra nguyên nhân, giải pháp cho các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của Hệ thống

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ngành quản lý giáo dục, giáo dục học
 2. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý chất lượng giáo dục cho Trường Liên cấp quốc tế K-12
 3. Thành thạo công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm quản lý chất lượng giáo dục
 4. Kỹ năng quản lý hồ sơ, sổ sách khoa học; thu thập, đánh giá và báo cáo chất lượng giáo dục
 5. Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 6. Năng động và nhiệt tình trong công việc, sáng tạo và trách nhiệm cao
 7. Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
 8. Giao tiếp lưu loát ngoại ngữ (Anh ngữ)

More Information

 • Experience: 2 - 5 Years
Job tags / Skills: Kiểm tra chất lượng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts