About us

Sunwood Vina

Employment Information

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Job level Manager
Salary $ 16,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Manufacturing / Process , Wood , Quality Control (QA/QC)

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 14 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

  • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong