About us

Novaland Group

Employment Information

Quản lý Cơ Điện (Aqua City - Đồng Nai)

Job level Manager
Salary $ 40,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction , Real Estate
Experience 10 - 25 Years

Novaland Group

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Dong Nai

Novaland Group

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Dong Nai

Novaland Group

$ 28 Tr - 37 Tr VND

 • Dong Nai

Novaland Group

$ 25 Tr - 37 Tr VND

 • Dong Nai

NINJA VAN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Dong Nai | Binh Duong

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

$ 18 Tr - 35 Tr VND

 • Tay Ninh | Binh Duong | Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong | Ba Ria-VT | Dong Nai

Công ty TNHH AB Mauri Viet Nam

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Dong Nai

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Dong Nai

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Dong Nai