About us

Công ty cổ phần PT

Employment Information

Quản lý cửa hàng thực phẩm sạch 32 Đại Từ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Viet Thai International

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH XNK & Phân Phối Đông Phương Việt Nam

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

N KID Group

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Viet Thai International

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Amorepacific Vietnam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công (TST)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh