About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Quản lý Dự án cao cấp (Senior Project Manager)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/06/2020
Industry Banking , IT - Software
Experience 5 Years

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ Competitive

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ Over 20 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi