language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Quản Lý Dự Án Hạ Tầng

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD
Updated: 23/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tổ chức quản lý và triển khai các dự án giải pháp dịch vụ hạ tầng CNTT: Giải pháp máy chủ nghiệp vụ (web, mail, file,...), Giải pháp ảo hóa - Điện toán đám mây, Trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ ...
 • Lập, quản lý thực hiện kế hoạch dự án.
 • Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án, đề xuất giải pháp khi có phát sinh.
 • Có kế hoạch quản lý rủi ro và đề xuất các giải pháp phù hợp.
 • Quản lý truyền thông, quản lý thay đổi.
 • Phối hợp với các bên có liên quan xác định mục tiêu, yêu cầu, phạm vi dự án.
 • Thực hiện đánh giá, lựa chọn nguồn lực/đối tác thuê ngoài cho dự án (nếu cần).
 • Tổ chức triển khai dự án.
 • Kiểm soát & hỗ trợ dự án: Kiểm tra các yêu tố thành công của dự án; Đánh giá kết quả dự án

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin, QTKD hoặc các ngành tương đương; Ưu tiên có chứng chỉ PMP, PMF;
 • Có kinh nghiệm tổ chức triển khai các dự án CNTT liên quan đến các công nghệ, giải pháp tương tự.
 • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt. Có khả năng giao tiếp với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

http://cmcsisg.vn/Company size: 300
CMC Saigon System Integration Co.,Ltd (CMCSI Saigon) is a member of CMC Technology Group, the Leading System Integrator in Vietnam (HCA 2016), top 200 Best...Detail

Quản Lý Dự Án Hạ Tầng

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts