language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 24/06/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary: -

 • Industry: Architect

  Deadline to apply: 14/07/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance

Job Description

- Lập kế hoạch triển khai dự án. Điều phối công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Kiểm tra, đôn đốc thầu phụ và các bộ phận liên quan:

- Phân công, điều phối kỹ sư dự án;

- Giải quyết các vướng mắc khi thi công;

- Hoàn thành các hồ sơ nghiệm thu của dự án;

- Tổng hợp ý kiến phản hồi về chất lượng thiết kế dự án;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó phòng/Ban giám đốc giao,

- Báo cáo cho trưởng/phó phòng/Ban giám đốc tiến độ công việc..

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Job Requirement

- Ưu tiên các ứng viên ở khu vực Gia Lâm, Long Biên

- Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng hoặc Kiến trúc

- Có kỹ năng phân công công việc, phối hợp với các bộ phận/cá nhân liên quan, làm việc độc lập, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Company size: 25-99
VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ...Detail

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần VHRS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts