About us

MegaCEO

Employment Information

Quản Lý Hệ Thống (Tiếng Trung/Sản Xuất, 1500USD, N8176)

Job level Manager
Salary $ 1.200 - 1.500 USD
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Manufacturing / Process
Experience 2 - 3 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Bac Giang

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Noi