language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng (Sản Phẩm Thẻ & Cho Vay Tín Chấp)

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Updated: 17/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý tài chính:
Nhận và quản lý chỉ tiêu cá nhân, kế hoạch & các tiêu chí khác theo phân công của Giám đốc Phòng, đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận và chi phí
Trách nhiệm chính
1. Chiến lược kinh doanh:

 • Hỗ trợ Giám đốc Phòng Phát triển, triển khai & quản lý các kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ khác được giao để đạt được các chỉ tiêu của phòng và cá nhân.
 • Phân tích năng suất bán hàng của nhân sự thuộc Phòng và đề xuất giải pháp/sáng kiến với Giám đốc Phòng và Giám đốc Vùng để hoàn thành chỉ tiêu được giao; Hỗ trợ Giám đốc Phòng hướng dẫn, kèm cặp, hỗ trợ các nhân viên thuộc Phòng theo phân công

2. Quản lý bán hàng

 • Thực hiện chỉ tiêu cá nhân và nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu được giao
 • Thăm dò, xây dựng và theo sát các quan hệ với đối tác để tăng cơ hội nhận được khoản vay giới thiệu từ bên đối tác
 • Hỗ trợ Giám đốc Phòng đào tạo và phát triển kỹ năng nhân sự thuộc Phòng, theo dõi và thúc dẩy bán hàng nhằm cải thiện và đạt được KPI của cấp độ cá nhân và phòng
 • Phối hợp cùng bộ phận dịch vụ khách hàng để cung cấp tất cả các chứng từ được yêu cầu để vận hành tốt các hồ sơ chất lượng

3. Quản lý tín dụng

 • Làm việc cùng với giám đốc phòng và giám đốc vùng để trình phê duyệt các khoản vay cấpphòng tái thẩm định và cấp giám đốc trung tâm, giám đốc vùng, Theo dõi chất lượng các khoản vay sau giải ngân. Phối hợp và hỗ trợ Khối Quản trị Rủi ro đề xuất phương án và thực hiện thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn khi cần

4. Tuân thủ

 • Sử dụng thường xuyên checklists để phát hiện và kiểm soát rủi ro
 • Tuân thủ chính sách, quy trình, quy định của VIB và pháp luật

5. Dịch vụ khách hàng

 • Quản lý và duy trì dịch vụ khách hàng tại cấp độ phòng và vùng theo tiêu chuẩn của VIB

Job Requirement

Bằng cấp và kinh nghiệm/ Kiến thức và kỹ năng/ Ngôn ngữ:

 • Yêu cầu bằng Cao Đẳng chuyên ngành ngân hàng/tài chính.
 • Ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ với vai trò bán hàng.
 • Hiểu biết về mục tiêu chiến lược, mô hình và môi trường kinh doanh ngân hàng bán lẻ, Am hiểu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và các quy trình, chính sách tín dụng
 • Có kinh nghiệm phát triển quan hệ khách hàng
 • Kỹ năng bán hàng tốt, Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực, tinh thần cầu thị và khả năng thích nghi với sự biến động của thị trường
 • Kỹ năng phân tích, lên kế hoạch và kỹ năng huấn luyện tốt
 • Kỹ năng tạo dựng quan hệ, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

www.vib.com.vn
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996, trụ sở đặt tại 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn...Detail

Similar jobs

Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng (Sản Phẩm Thẻ & Cho Vay Tín Chấp)

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts