About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Quản lý khách hàng Sản phẩm thẻ - Direct sale

Job level Entry Level
Salary $ 6,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 23/01/2021
Industry Banking , Others , Entry Level / Internship
Experience 1 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 550,000 - 660,000 VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang