About us

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

Employment Information

Quản lý kho, điều độ sản xuât (Làm việc tại nhà máy thực phẩm Đức Hòa - Long An)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Food & Beverage (F&B) , Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB

$ Competitive

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Competitive

  • Long An

Yujin Vina Co. Ltd

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB

$ Competitive

  • Long An