language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

2B Talent Company

Quản lý kho - Tiếng Trung

2B Talent Company
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

  • 熟悉仓库工作各项流程,会使用熟练使用ERP,WMS/IMS等系统/ Hiểu rõ các quy trình làm việc của kho, có thể sử dụng thành thạo với hệ thống ERPWMS/IMS...

福利套餐/Benefit package

· 薪金/Lương: 12,000,000 VND – 20,000,000 VND

· 报告/Báo cáo:Chủ quản Kho

· 奖金Thưởng: 第13个月的薪水,旅行津贴,住房津贴/salary of 13th month, travel allowance, housing allowance

· 每月奖金/Thưởng hàng tháng/ Monthly bonus

· /旅行机会/Cơ hội đi du lịch/Travel opportunity.

· 额外保险利益/Phúc lợi bảo hiểm cộng thêm/ Health insurance premium

Job Requirement

1.具有仓库货账务经验/ Có kinh nhiệm sổ sách kho, kế toán

2.如果有懂中文优势,没有经验的可以培养/ Nếu biết tiếng Trung sẽ được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

2B Talent Company

https://2btalent.net/Company size: 30
2B Talent  provides professional HR solutions. We are focus on the areas of Recruitment high-level position & expat candidates. Relocation...Detail

Quản lý kho - Tiếng Trung

2B Talent Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

2B Talent Company

Employment Information

Quản lý kho - Tiếng Trung

Location