Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quản lý kho tổng

Công ty TNHH MTV Mỹ Phục Eva De Eva
Updated: 13/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Salary review
  • Seniority Allowance

Job Description

1. Quản lý quá trình nhập/xuất kho

- Lập lịch nhập/xuất kho, phân công và điều phối nhân sự nhập/xuất kho

- Kiểm soát quá trình nhập/xuất kho đảm bảo đúng tiến độ

- Phân loại quản lý hàng hóa và chuẩn bị xuất kiểm hàng hóa trước khi giao cho đơn vị sản xuất đảm bảo không chậm tiến độ do nhầm chủng loại vật tư.

- Kiểm tra và gửi các đầu mẫu dự trù thiết kế, dự trù tồn kho (mới được nhập kho) cho nhân viên kế hoạch.

2. Quản lý lưu kho

- Kiểm soát các đầu mẫu vật tư xuất, nhập và lưu kho, bố trí sắp xếp mặt bằng lưu giữ hàng hóa.

- Lập sơ đồ kho và trực tiếp hướng dẫn nhân viên xuất nhập vật tư theo vị trí bảo quản hàng hóa vật tư trên sơ đồ.

- Thực hiện quản lý lưu kho & bảo quản vật tư, nguyên phụ liệu

- Kiểm soát việc thất thoát, hao hụt vật tư trong kho

3. Quản lý số liệu xuất-nhập-tồn kho

- Kiểm soát số liệu xuất-nhập-tồn thực nhập, thực xuất so với yêu cầu file thiết kế

- Lập báo cáo theo dõi hàng tồn kho (theo thực tế hàng hóa tại kho). Gửi báo cáo hàng tồn kho cho Trưởng phòng và đối chiếu với P. Kế toán vào ngày 15 hằng tháng.

- Cung cấp số liệu nhập-xuất-tồn theo yêu cầu

4. Quản lý nhân sự trong kho

- Phân chia công việc cho các nhân viên thuộc quyền quản lý

- Xây dựng cơ cấu nhân sự, mô tả công việc của nhân sự trong kho.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các thành viên có thành tích tốt, vi phạm kỷ luật

Job Requirement

- Nam/Nữ tuổi từ 30 - 40

- Có kinh nghiệm 3 năm làm việc ở vị trí kho 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thủ kho hàng may mặc. 

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo

- Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo excel

More Information

  • Degree: Intermediate
  • Age: 30 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH MTV Mỹ Phục Eva De Eva

http://evadeeva.com.vn/Company size: 500
Ra đời từ năm 2007, Eva de Eva luôn được đánh giá là thương hiệu thời trang cao cấp và là nhà đồng hành trong các chương trình thời trang lớn, uy tín như...Detail

Quản lý kho tổng

Công ty TNHH MTV Mỹ Phục Eva De Eva

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts