About us

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Employment Information

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (ASM) Miền Trung

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 11,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Household / Personal Care
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • South Central Coast | Da Nang | Quang Ngai

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 11 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi | Da Nang | Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Da Nang | Khanh Hoa | Binh Dinh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Da Nang | Khanh Hoa | Binh Dinh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Da Nang