language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Digiworld Corporation

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC NGÀNH HÀNG FMCG

Digiworld Corporation
Updated: 16/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Giám sát công việc của GSBH và hoạt động NPP trong khu vực

- Phân bổ chỉ tiêu và Triển khai CTKM.

- Xây dựng kế hoạch nhập – bán hàng tháng chi tiết theo NPP theo chỉ tiêu được giao

- Kiểm soát qui trình, các hoạt động và nguồn lực bán hàng ( tủ mát -kệ, POSM)

- Kiểm soát – hướng dẫn Sales Team thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng

- Là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng MCP chuẩn cho từng tuyến BH trong khu vực

- Thực hiện WW, huấn luyện trên tuyến, hỗ trợ GSBH/ NVBH bán hàng

- Thanh lý, tuyển chọn NPP. Quản lý bảo đảm hệ thống phân phối sản phẩm bao phủ 100% khu vực, phát triển khách hàng tiềm năng

- Xây dựng và phát triển tổ chức bán hàng: tuyển dụng và đào tạo NVBH, động viên

- Một số công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành QTKD hoặc các ngành liên quan;

- Có kỹ năng quản lý nhân viên

- Có kinh nghiệm từ 2-5 năm ở vị trí tương đương ngành FMCG

- Có kĩ năng huấn luyện, kỹ năng thiết lập quản lý route tuyến bán hàng

- Khả năng tuyển dụng nhân viên

- Có khả năng đi công tác

- Thành thạo vi tính văn phòng

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Digiworld Corporation

www.digiworld.com.vnCompany size: 1,000 người
Established in 1997, Digiworld-the leading market expansion services provider in Vietnam – has achieved many successes in various categories, especially in...Detail

Similar jobs

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC NGÀNH HÀNG FMCG

Digiworld Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts