About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Quản Lý Miền Bộ Phận Bảo Trì Và Vận Hành - Trạm Phát Sóng - Bắc/Trung/Nam

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 5 - 10 Years

Location

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang | Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Chấn Hưng

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Khách sạn Đức Vượng

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Digiworld Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi