About us

Công ty TNHH Skyline Media

Employment Information

QUẢN LÝ NGUỒN PHIM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Entertainment , Others
Experience 1 - 2 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Alien Media

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Trí Vietcom

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Truyền Thông Sài Gòn Co.op

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 18 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Thami Shipping & Airfreight Corp. (Công Ty Cổ Phần Thái Minh)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Thiết Bị Và Hóa Chất Đông Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

San Miguel Brewery Vietnam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

DLG ANSEN

$ Over 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Moji Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh