language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quản Lý Sản Xuất/Shift Leader SMT

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 10/11/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý chung SMT

- Xử lý công việc phát sinh trên line

- Tổng hợp báo cáo với quản lý người Hàn

- Điều hành mọi hoạt dộng trên line sản xuất

Job Requirement

- Đã từng làm việc tại công ty điện tử 

- Hiểu biết về line sản xuất SMT

- Hiểu biết về các máy móc: Mounter, Yamaha..

- Thành thạo word, Excel, powerpoint

- Ưu tiên tiếng Hàn hoặc Anh

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

Quản Lý Sản Xuất/Shift Leader SMT

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts