language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Lixil Việt Nam

Quản Lý Sản Xuất

Công ty TNHH Lixil Việt Nam
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Job Description

Mục tiêu công việc:
Tham gia công tác sản xuất bằng cách giám sát nhân viên; tổ chức và theo dõi nhịp độ công việc.
Nhiệm vụ:
* Hoàn thành chỉ tiêu đặt ra cho nhân viên sản xuất bằng cách trao đổi những kỳ vọng trong công việc; lập kế hoạch, theo dõi và khen ngợi kết quả làm việc; huấn luyện, tư vấn và kỷ luật nhân viên; khởi xướng, điều phối và vận dụng hệ thống, chính sách và thủ tục. * Duy trì đội ngũ nhân viên bằng cách tuyển chọn, định hướng và huấn luyện nhân viên; mở rộng các cơ hội giúp cá nhân phát triển.
* Duy trì nhịp độ làm việc bằng cách theo dõi các bước của quy trình; thiết lập các biến số trong quy trình; quan sát các điểm kiểm soát và thiết bị; theo dõi nhân sự và tài nguyên; nghiên cứu các phương pháp; tiết giảm chi phí; phát triển các thủ tục và hệ thống báo cáo; hỗ trợ việc sửa chữa hư hỏng trong phạm vi các điểm kiểm soát của quy trình; khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần hợp tác của nhân viên trong bộ phận và giữa các bộ phận.
* Hoàn thành kế hoạch sản xuất bằng cách lập thời gian biểu và phân công nhân sự; đạt kết quả lao động; thiết lập các ưu tiên; theo dõi sự tiến trình; xem xét lại thời gian biêu; giải quyêt vấn đề; báo cáo kết quả nhịp độ làm việc trong bảng tóm tắt ca sản xuất. * Duy trì chất lượng dịch vụ bằng cách thiết lập và áp dụng các tiêu chuẩn trong công ty.
* Đảm bảo thiết bị vận hành ổn định bằng cách yêu cầu sửa chữa khi bị trục trặc; thẩm định thiết bị và kỹ thuật mới.
* Cung cấp thông tin sản xuất bằng cách tập hợp, khởi động, sắp xếp và phân tích báo cáo và dữ liệu về biểu hiện sản xuất; giải đáp thắc mắc và các yêu cầu.
* Tạo lập và xem xét hệ thống và các thủ tục bằng cách phân tích phương thức vận hành, hệ thống lưu trữ hồ sơ, hình thức kiểm soát và các yêu cầu đối với nhân sự và ngân sách; thực hiện những thay đổi.
* Duy trì môi trường làm việc an toàn và vệ sinh bằng cách giáo dục và hướng dẫn nhân sự sử dụng các điểm kiểm soát, thiết bị và tài nguyên; đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục đã đựơc thiết lập.
* Duy trì mối quan hệ công việc với công đoàn bằng cách tuân thủ các điều khỏan trong bản thỏa thuận chung.
* Giải quyết các vấn đề về nhân sự bằng cách phân tích dữ liệu; kiểm tra các vấn đề; xác định giải pháp và đưa ra hành động.
* Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn; đọc sách báo chuyên ngành; duy trì mạng lưới cá nhân; vận dụng những phương pháp hiện đại và hiệu quả; tham gia các nghiệp đoàn.
* Đóng góp cho nỗ lực tập thể bằng cách đạt được kết quả liên quan theo yêu cầu.

Job Requirement

Giám sát, Huấn luyện, Quản lý quy trình, Cải thiện quy trình, Theo dõi ngân sách chi tiêu, Lập kế hoạch sản xuất, Kiểm soát công cụ, Lập kế hoạch chiến lược, Giải quyết những tình huống phức tạp nảy sinh, Lập kế hoạch và chiến lược tài chính, Sản xuất tự động

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Lixil Việt Nam

https://www.inax.com.vnCompany size: 1.000-4.999
LIXIL is a global enterprise and present in more than 150 countries with over 80,000 employees worldwide.  LIXIL Vietnam is a member of LIXIL...Detail

People who applied to this job also applied to:

Quản Lý Sản Xuất

Công ty TNHH Lixil Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Lixil Việt Nam

Employment Information

Quản Lý Sản Xuất

Location