About us

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

Employment Information

Quản Lý Siêu Thị K-Mart (Tiếng Hàn Giao Tiếp)

Job level Manager
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B) , Executive management

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Mil - 39,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi