language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Công Ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam
Updated: 20/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Managing the finance and accounting teams of the Vietnam subsidiaries and further development of the local teams and accounting staff members
 • Providing professional financial advice to the local management teams in Vietnam and Hong Kong Head Office
 • Be a business partner to the local management teams in Vietnam and Hong Kong Head Office on monitoring the profitability and providing advice on improvement areas
 • Development and implementation of on‐going and future strategies to improve the financial strength of the Vietnam operations
 • Provision of Annual and Monthly Profit and Cash Budgets
 • Tax planning and compliance
 • All financial reporting matters
 • Providing accurate and timely management accounts to Hong Kong Head Office and Auditors
 • Liaising with the Auditors and Tax Agents in Vietnam
 • Developing and implementing cross‐border taxation strategies
 • Handle ad hoc assignments
 • Quản lý đội tài chính kế toán của các công ty con Việt Nam và phát triển hơn nữa đội ngũ nhân viên kế toán và nhân viên kế toán
 • Cung cấp tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho các nhóm quản lý địa phương tại Việt Nam và Trụ sở chính Hồng Kông
 • Trở thành đối tác kinh doanh cho các nhóm quản lý địa phương tại Việt Nam và Trụ sở chính Hồng Kông về giám sát lợi nhuận và cung cấp lời khuyên về các lĩnh vực cải tiến
 • Phát triển và thực hiện các chiến lược liên tục và trong tương lai để cải thiện sức mạnh tài chính của các hoạt động tại Việt Nam
 • Cung cấp lợi nhuận hàng năm và hàng tháng và ngân sách tiền mặt
 • Lập kế hoạch và tuân thủ thuế
 • Tất cả các vấn đề báo cáo tài chính
 • Cung cấp tài khoản quản lý chính xác và kịp thời cho Trụ sở chính và Kiểm toán viên Hồng Kông
 • Liên lạc với Kiểm toán viên và Đại lý thuế tại Việt Nam
 • Phát triển và thực hiện các chiến lược thuế xuyên biên giới
 • Xử lý các bài tập ad hoc

Job Requirement

 • A qualified accountant with a Degree in Finance, Accounting or related disciplines
 • At least 5 years’ relevant experience in a regional capacity handling corporate accounting and internal reporting matters 
 • Previous work experience in professional services business is an advantage
 • Proficient in written and spoken English and Chinese (Mandarin and/or Cantonese)
 • Detail-oriented, self-motivated, good communication, leadership and analytical skills
 • Kế toán viên có bằng cấp về Tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm có liên quan trong một khu vực xử lý năng lực kế toán doanh nghiệp và báo cáo nội bộ
 • Kinh nghiệm làm việc trước đây trong kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp là một lợi thế
 • Thành thạo tiếng Anh viết và nói và tiếng Trung (tiếng Quan Thoại và / hoặc tiếng Quảng Đông)
 • Định hướng chi tiết, tự động viên, giao tiếp tốt, lãnh đạo và kỹ năng phân tích

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam

Company size: 100-499
CÔNG TY TNHH MAY MẶC FIRST TEAM VIỆT NAM là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên về ngành nghề dệt may , nằm thuộc khu công nghiệp THÀNH THÀNH...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Công Ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts