About us

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

Employment Information

Quản Lý Trung Tâm Phân Phối

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Executive management
Experience 2 - 5 Years

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế INS English

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai | Long An | Ba Ria-VT

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Nai

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế INS English

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai | Long An

Acacy

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Acacy

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Anh Ngữ Quốc Tế INS

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Competitive

  • Dong Nai