Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

QUẢN LÝ VÙNG HỆ THỐNG SIÊU THỊ

Công Ty Cổ Phần T - Martstores
Updated: 09/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

1. Quản lý dịch vụ khách hàng

2. Quản lý thương mại

3. Quản lý tài sản

4. Quản lý nhân sự

5. Quản lý kế hoạch

6. Quản lý hệ thống quy định, quy chế

7. Quản lý tuân thủ pháp chế

8. Quản lý hoạt động thanh tra

9. Quản lý rủi ro

Job Requirement

A.TINH THẦN – THÁI ĐỘ

-  Thể hiện vai trò thủ lĩnh, đứng mũi chịu sào, dám dấn thân đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công, được cán bộ dưới quyền nể phục.

-  Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.

-  Luôn làm việc khẩn trương với tinh thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.

-  Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với Văn hóa và Quy định của công ty.

B. TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

1. NĂNG LỰC CƠ BẢN

-  Giao tiếp

-  Kết nối và hợp tác

-   Học hỏi và phát triển bản thân

2.  NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

-   Chú trọng khách hàng

-   Am hiểu thị trường và sản phẩm

-   Quản lý hàng hóa

-   Tổ chức công việc

-   Hướng tới hiệu quả

3.   NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

-   Hoạch định chiến lược

-   Đánh giá và đào tạo nhân viên

-   Xây dựng đội ngũ

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần T - Martstores

Company size: 500-999
Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ. Được thành lập từ năm 2007 đến nay công ty hiện sở hữu 47 siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội. Ngoài ra...Detail

Similar jobs

QUẢN LÝ VÙNG HỆ THỐNG SIÊU THỊ

Công Ty Cổ Phần T - Martstores

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts