Quản Lý Vùng Kênh GT – Phụ Trách Khu Vực Miền Bắc

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

Quản Lý Vùng Kênh GT – Phụ Trách Khu Vực Miền Bắc

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc
 • Experience

  3 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

- Nhận chỉ tiêu kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh để đáp ứng các chỉ tiêu doanh số đã được đặt ra hàng tháng/quý/năm;

- Tuyển dụng, đào tạo, giám sát, hỗ trợ quản lý đội ngũ kinh doanh hoàn thành mục tiêu công ty đề ra

- Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, giám sát, hỗ trợ đội ngũ nhân viên phát triển thị trường hoàn thành mục tiêu công ty đề ra

- Lập kế hoạch công việc cho đội ngũ kinh doanh phụ trách

- Lập báo cáo tình hình kinh doanh, thị trường theo định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới nhà phân phối, đại lý, khách hàng mới.

- Theo dõi, giám sát và đôn đốc thu hồi công nợ đối với nhà phân phối, đại lý, khách hàng.

- Thu thập thông tin, phân tích và đề xuất chủng loại, số lượng bán theo từng thời điểm để BP quản lý sản phẩm triển khai kế hoạch nhập hàng;

- Khảo sát tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, tham mưu kịp thời cho Giám đốc kinh doanh và bộ phận Marketing để có chiến lược kinh doanh và chính sách bán hàng phù hợp với định hướng phát triển thị trường bền vững

- Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận công ty hoàn thành công việc đúng theo quy định và quy trình của công ty

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch và đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, khắc phục các vấn đề tồn tại nếu có, nhận và soát xét các báo cáo của nhân viên thuộc phạm vi phụ trách

Job Requirement

- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực liên quan, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng và 02 năm kinh nghiệm quản lý.

- Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục
- Kỹ năng hoạch định chiến lược
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp
- Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới.

* Phẩm chất cá nhân: 

- Tự tin, nhạy bén

- Tính kiên định, quyết đoán

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 35
 • Job type : Permanent

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • North Central Coast

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • North Central Coast

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • North Central Coast

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • North Central Coast

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ha Noi | Nghe An | Ha Tinh

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Nghe An | Ha Noi

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Nghe An | Thanh Hoa | Ha Tinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Da Nang | Nghe An | Ha Tinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Khanh Hoa | Thanh Hoa | Quang Nam

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Khanh Hoa | Thanh Hoa | Quang Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

 • Da Nang | T. Thien Hue | South Central Coast
Feedback